Aktualności
Programy zajęć
Godziny dyżurów
Seminaria magisterskie
Seminaria doktoranckie
 

Seminaria magisterskie odbywają się pod kierunkiem profesora Marka S. Szczepańskiego w każdy poniedziałek o godzinie 8.15 rano oraz doktora habilitowanego Piotra Skudrzyka w ustalanych indywidualnie terminach.Struktura pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem profesora Marka S. Szczepańskiego:


  • Karta tytułowa
  • Spis treści
  • Wstęp lub Wprowadzenie
  • Rozdział teoretyczny (kluczowe pojęcia, kluczowe teorie)
  • Rozdział metodologiczny (pytania badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, dobór próby, miejsce badań, czas badań i klimat badań)
  • Wyniki badań lub analiz
  • Zakończenie
  • Bibliografia alfabetyczna
  • Aneks