Kontakt
Adresy email pracowników
Godziny dyżurów
 

Adresy email pracowników Zakładu:

 

prof. dr hab. Marek S. Szczepański: mars@saba.wns.us.edu.pl

dr hab. Piotr Skudrzyk:  pskud@wns.us.edu.pl

dr Krzysztof Bierwiaczonek: bierwiac@saba.wns.us.edu.pl

dr Adrian Cybula: acybula@katowice.home.pl

dr Małgorzata Suchacka: suchacka@wns.us.edu.pl

dr Zbigniew Zagała: zbigniew.zagala@us.edu.pl

mgr Justyna Kijonka:

mgr Barbara Lewicka: barbara.lewicka@us.edu.pl