Kim jesteśmy?
Profil naukowy
Publikacje
 

     Zakład Socjologii Rozwoju powstał 1 czerwca 1991 roku, od samego początku jest kierowany przez prof. zw. dr hab. Marka S. Szczepańskiego. Obecnie z  zakładem związanych jest dziewięciu pracowników - wśród nich jeden profesor, pięcioro adiunktów, dwie asystentki oraz jedna doktorantka.

Pracownicy Zakładu Socjologii Rozwoju prowadzą szereg wykładów, konwersatoriów i seminariów, przeprowadzają również liczne badania, między innymi z zakresu:


  • problemów transformacji systemowej w Polsce
  • problemów Górnego Śląska i regionalizmu
  • socjologii miasta i procesów urbanizacji
  • stanu i przemian systemu edukacyjnego
  • uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości
  • problematyką kapitałów społecznych
  • zagadnieniami związanymi z powstawaniem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego

Prowadzą także działania popularyzujące wyniki swoich badań. Stale publikują artykuły, w takich liczących się tytułach jak: Kultura, Opcje, Polityka, Śląsk, Wspólnota